Selecteer een pagina

Welkom op onze tijdelijke landingspagina! We werken hard aan een gloednieuwe website.
Binnenkort lees je hier alle ins-en outs over IPM Support en hoe wij jou het best kunnen ondersteunen. Wordt vervolgd!

Reinaldstraat 2

6301 EC Valkenburg a/d Geul

info@ipm-support.eu

IPM-support is onderdeel van:

Grenspaal12 BV en Projectbeheersers.nl bundelen hun krachten

Grenspaal12 en Projectbeheersers.nl slaan de handen ineen en vormen samen IPM-Support, dé plek voor Integraal Project Management (IPM) in de openbare ruimte. Beide bedrijven beschikken over een jarenlange ervaring op het gebied van IPM, ieder vanuit een andere invalshoek. Bart Raaijmakers, één van de oprichters van Grenspaal12 en John Kerstjens, directeur van Projectbeheersers.nl, delen hun kijk op deze samenwerking.

Waar staat IPM eigenlijk voor?

IPM is een sturings- en samenwerkingsmodel voor projecten in de openbare ruimte. In 2006 geïntroduceerd door Rijkswaterstaat. Het gedachtengoed achter IPM is dat de maatschappelijke- en projectbelangen gespreid worden in verschillende rollen, de zogenaamde IPM-rollen. Hierdoor heeft elk belang een eigen pleitbezorger met als voordeel dat er een evenwichtigere belangenafweging plaatsvindt én risico’s eerder onderkent en beter beheerst worden. Dit resulteert in betere besluiten, groter draagvlak en een projectteam dat volledig in control is.

 “IPM is een sturings- en samenwerkingsmodel voor opgaven in de openbare ruimte”

Vanwaar deze samenwerking?
Bart: ”IPM is een perfect antwoord op de complexe opgaven in de openbare ruimte. Maar wij zien opdrachtgevers wel worstelen om IPM-teams met ervaren professionals te bemensen. En dat zet de organisatie onder druk. 

John: “Dit is een ongewenste situatie, en gaat ten koste van de kwaliteit en arbeidsvreugde. Dat is niet nodig volgens ons, want in de waan van de dag blijft veel potentie in IPM-teams onbenut. Maar hoe doorbreek je dit en hoe ontsluit je deze verborgen potentie? We kwamen erachter dat we ons allebei met deze vragen bezig hielden. Samen hebben we specifiek voor IPM-teams een aanpak ontwikkeld die hier antwoord op geeft.

“Het IPM-model kent voor ons geen geheimen meer”

Wat is nu het grootste voordeel van IPM-support voor de klant?
Bart: “Het IPM model kent voor ons geen geheimen meer en als het even niet vlot, kunnen wij vanuit verschillende invalshoeken oplossingen bieden. We kunnen zowel een rol spelen bij het vinden van ervaren professionals voor de IPM-rollen, als ook bij het ontsluiten van de onbenutte potentie in bestaande IPM-teams.”

Welke unieke diensten brengt IPM-Support op de markt?
John: “Wij hebben een IPM-teamscan ontwikkeld door onze jarenlange ervaring in IPM-teams te combineren met succesvolle management concepten zoals het 7S’en model van McKinzey, de Tuckman teamstadia en de teamsamenwerkingspiramide van Lencioni.

Bart: “Met onze IPM-teamscan doorbreken we de waan van de dag voor even en genereren we concrete aanknopingspunten voor verbetering. Vaak zitten deze aanknopingspunten heel ergens anders dan wordt gedacht.

“Als het even niet vlot kunnen wij vanuit verschillende invalshoeken oplossingen bieden”

Hebben jullie voorbeelden? 

John: “Soms is het bijvoorbeeld makkelijker om extra capaciteit te claimen, dan te reflecteren op de nut en noodzaak van de eigen werkzaamheden of het herverdelen van taken. Als dit herkend en erkend wordt, geeft dat toch een heel andere kijk op de oplossing.”

Bart: “Een ander voorbeeld is dat bij het ene IPM-team capaciteit wegvloeit omdat de focus ontbreekt als gevolg van een vage opdracht en slecht scopemanagement, terwijl dit bij een andere team komt omdat de rolverdeling niet helder is en niemand zich verantwoordelijk voelt. Met de IPM-teamscan leggen we deze nuances bloot, waardoor de weg naar effectievere oplossingen open komt te liggen.

 

“Met ons IPMI wordt er efficiënter en beter gecoördineerd samengewerkt”

Welke diensten biedt IPM-Support nog meer aan?

John: “Naast het bemiddelen van mensen en onze IPM-teamscan zorgen wij met ons IPMI (Integraal Project Management Informatiesysteem) ervoor dat (informatie-)managementsystemen samensmelten, waardoor er efficiënter en beter gecoördineerd gewerkt wordt. Ons IPMI stroomlijnt processen, vermindert gedoe en bevordert teamwork. Het werkt als een dirigent bij een orkest. Resulterend in kostenbesparingen, tijdwinst en beter beheer van risico’s en kwaliteit.”

Tot slot, wat willen jullie meegeven aan opdrachtgevers?

Bart: ”Heel eenvoudig, is een IPM-team niet op sterkte of functioneert het niet zo als gewenst dan komen wij graag in contact om dit op te lossen.